Glyndebourne


Ett litet operahus i Sussex i södra England; innehavare John Christie, på vars ägor det är beläget. De internationella festspel som äger rum där började 1934.
PM75

Glyndebourne Festival Opera
operainstitution, grundad 1934 av orgelfabrikanten Sir John Christie (1882-1962), som uppförde en operabyggnad (300 platser) på sitt gods i Glyndebourne i Sussex söder om London. 1939 byggdes teatern om och rymde då 600 platser. Sedan 1934 (med vissa uppehåll) har där anordnats operafestspel under maj-augusti. Mozart var ursprungligen den dominerande tonsättaren, men senare har även operor av Monteverdi, Gluck, Rossini, Richard Strauss, Britten m.fl. uppförts. Sångare, dirigenter och regissörer från hela världen har engagerats. Med sina konstnärligt genomarbetade iscensättningar har Glyndebourne fått stort anseende. En speciell glansperiod var den då dirigenten Fritz Busch, regissören Carl Ebert och administratören Rudolf Bing på 1930-talet ledde verksamheten. 1954 överläts Glyndebourne på en stiftelse. En stor ombyggnad 1994 gör att teatern nu kan ta emot 1 150 åskådare. Trädgårdsanläggningarna är också kända för sin skönhet.

MO85
Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985