Gloria


(lat.) Ära (vare Gud i höjden); den andra av mässordinariets delar, se mässa. Till Gloria fogas delen Laudamus.
PM75

[glå´ria] (lat.) kallas den andra av de fasta, icke växlande beståndsdelarna (ordinariet) i den katolska mässan. Texten, "Gloria in excelsis Deo", "Ära vare Gud i höjden", är hämtad från änglarnas lovsång vid Jesu födelse (Luk. 2:13). Beträffande "Gloria patri", se doxologi.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985