Gassenhauer


[-haºer] (ty.), ursprungligen folklig visa, gatuserenad; numera en föraktlig benämning (= slagdänga).
MO85Källa: Musikordboken 1985