Fylkingen


sammanslutning grundad 1933 i Stockholm på initiativ av Ingemar Liljefors. Syftet är att offentligt uppföra kammarmusik, kompositioner för soloinstrument samt vokalverk av framför allt nutida svenska och utländska tonsättare. Ett stort antal svenska kammarmusikverk har här fått sitt uruppförande. Därigenom har Fylkingen, som 1975 stod under ledning av en grupp yngre musiker, kommit att inta en betydelsefull ställning inom huvudstadens musikliv.
PM75

förening i Stockholm med huvudsyfte att främja radikal och experimentell konstnärlig verksamhet med betoning på ny musik. Fylkingen grundades 1933 som en kammarmusikförening med uppgift att framföra nyskriven svensk musik och tidig musik. Fylkingen kom under Karl-Birger Blomdahls ordförandeskap 1950-54 att präglas av en ökad radikalisering och en vidgad internationell utblick. På 1960-talet blev Fylkingen den avantgardistiska musikens hemvist i Sverige, där musik av bl.a. John Cage och Karl Heinz Stockhausen presenterades vid konserter på Moderna Museet. Fylkingen medverkade till att starta den första svenska elektronmusikstudion 1960 och var en av initiativtagarna till den årliga festivalen för text-ljud-kompositioner, sedermera Elektronmusikfestivalen. Fylkingens första permanenta konsertlokal, som blev klar 1971, innebar en expansion mot andra konstområden, som dans och intermediekonst samt senare även improviserad musik. Konserterna består av egna produktioner och utländska gästspel. Fylkingen flyttade 1986 till större lokaler i Münchenbryggeriet i Stockholm, där det också finns en elektronmusikstudio samt ett skivbolag, Fylkingen Records.
BM03.
Länkar: Fylkingen
Länkar redigerade 2014-12-06
.
Fylkingen i engelska Wikipedia Fylkingen i svenska Wikipedia Fylkingen på Youtube                Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Bonniers Musiklexikon 2003