Dobly


[då´llbi] (eng.), system för brusreducering beträffande ljudband m.m., se brus.
MO85

namn på olika system för elektronisk brusbegränsning vid analog bandinspelning. De är uppkallade efter den amerikanske ingenjören Ray M. Dolby (f. 1933).
Se ljudteknik.
BM03Källor: Musikordboken 1985 ; Bonniers Musiklexikon 2003