DJ (disc jockey)DJ Spooky(förkortning för engelska discjockey), ett begrepp som uppstod i USA i samband med radiomediets spridning vid 1920-talets början, då DJ:n presenterade skivor i radio. I samband med att fenomenet rock & roll växte under 1950-talet blev radjo-DJ:ns roll allt viktigare.

I slutet av 1960-talet fick DJ:n på diskoteken rollen som förmedlare av dansmusik, då tekniken att mixa musik från två skivspelare slog igenom på bred front. Under 1970-talet sköljde discovågen över västvärlden (se disco). DJn blev central för musikindustrins spridning av ny musik. På 1980-talet började DJ:n mixa om populära låtar för anpassning till dans (se remix), och i slutet av decenniet skapade och producerade vissa egen musik och blev själva artister. På 1990-talet fick många discjockeyer stjärnstatus när klubbkulturen växte sig stark, inte minst i England. En DJ kan även ingå i ett band, t.ex. inom hip-hop (där rapparen står i centrum och DJ:n levererar musiken från sina skivspelare). Även vissa rockband har med en DJ på scen, som då är en del av kompet.
BM03


.
Länkar: DJ
Länkar redigerade 2012-12-11
.
DJ i engelska Wikipedia DJ i svenska Wikipedia                Källor; Bonniers Musiklexikon 2003 m.fl.