Credo


(lat., jag tror) mässordinariets tredje sats, trosbekännelsen, se mässa.
PM75

(lat.) "jag tror", kallas efter begynnelseordet trosbekännelsen, som ingår såsom den tredje av den katolska mässans oföränderliga, ofta tonsatta beståndsdelar (ordinariet).
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985