Andromeda


Svensk privat elektronmusikstudio, grundad 1954 av Ralph Lundsten.
BM03

- - - Sedan 1970 ägdes och beboddes Villa Frankenburg av Ralph Lundsten, som i mitten av 1970-talet gav huset dess nuvarande rosa färg. Under hösten 2014 flyttade Lundsten till den intilliggande fastigheten Tollare 1:381. Frankenburg inrymde Andromeda studio, som nedmonterades i maj 2014..
Länkar: Andromeda
Länkar redigerade 2022-06-11
.
Andromeda studio på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985