Agnus Dei


(lat., "Guds lamm "), begynnelseorden till det sista av de fem ständigt återkommande, ofta tonsatta leden i den katolska mässan (mässordinariet, konsertmässan); ingår även i svenska kyrkans nattvardsliturgi ("O Guds Lamm, som borttager världens synder").
MO85

(latin, O Guds lamm), sista sången i det romerska mässordinariet. Texten fortsätter: ...qui tollis peccata mundi, miserere nobis ("... som borttager världens synder, förbarma dig över oss"). Agnus Dei ingår i den svenska högmässan (med nattvard) där den sjungs unisont av församlingen. Se mässa.
BM03Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985