A.S.C.A.P.


förkortning för American Society of Composers, Authors and Publishers. Vanligen uttalat som ett ord och skrivet ASCAP.
PM75


.
Länkar: A.S.C.A.P.
Länkar redigerade 2016-01-03
.
ASCAP i engelska Wikipedia ASCAP i svenska Wikipedia                Käll: Prismas Musiklexikon 1975