rhythm & blues


(eng.), amerikansk musikstil. Den klassiska bluesen, country blues och city blues, gav upphov till olika populära musikstilar under 1930- och 1940-talen. Rhythm and blues fungerade främst som dansmusik för USA:s svarta befolkning under och efter andra världskriget och blev föregångare till rock'n'roll.
MO85

rhythm-and-blues, rhythm'n'blues, R & B, r'n'b, samlingsterm för olika moderna bluesstilar, ofta på gränsen till rock. Rhythm & blues ersatte den tidigare beteckningen "race music" (rasmusik), som ansågs för rasistisk. Den betecknade 1940-talets rytmiska bluesbaserade underhållningsmusik och utvecklades i de nordamerikanska industristädernas svarta fattigkvarter. Stora namn som Louis Jordan och Roy Brown, senare Fats Domino. Rhythm & blues fick en avgörande betydelse för den brittiska och senare även den amerikanska rocken.

I mitten av 1990-talet började begreppet
r'n'b användas om dans- och poporienterad soulmusik, representerad av artister som Destiny's Child och Toni Braxton.
BM03
Källor: Musikordboken 1985 ; Bonniers musiklexikon 2003