urban blues


Artister/Grupper: Urban blues
Beteckningen urban blues användes första gången i början av 1900-talet för att skilja mellan bluesen som spelades i stadens utkanter från den grövre lantliga stilen spelad av countryblues-artister. Termen användes senare på 1940-talet för att beskriva en slags sofistikerad blues som handlade om det nyckfulla stadslivet med texter som omväxlande handlade om kärlekstrubbel och det goda livet man kunde uppleva i staden. Musiken präglas av en betoning av stadslivet och omfattade allt från jump blues till jazzinfluenser till mjuk kvällsklubbssång.

.

.
Artister/Grupper: urban blues
.
Ace, Johnny USA
Bassett, Johnny
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Mayfield, Percy
USA
Temple, Johnnie "Geechie"
USA
Turner, Big Joe USA
USA
USAKällor: AMG m.fl.