reggae


Artister/Grupper: Reggae
En musikform som i huvudsak vuxit fram på Jamaica och som karakteriseras av en mot rockmusiken omvänd taktbetoning: 1:a och 3:e slaget i 4/4-takt, medan rocken betonar 2:a och 4:e slaget. Musikens rytmik har klart afrikanska drag. Samtliga instrument i ett typiskt reggae-band har rytmiska funktioner och bildar via polyrytmik en komplex helhet som är mycket typisk för genren.

Föregångare till reggae var från mitten av 1960-talet ska, en variant av rhythm & blues med texter som enligt karibisk tradition var känslomässigt laddade och erotiskt frispråkiga. Tempot på musiken sjönk efter hand och stilen ändrade namn till rocksteady, med mer inslag av polyrytmik och texter som i allt högre grad utgick från ungdomsgängens hårdföra jargong och attityder. Under växande inflytande från rasta- eller rastafarirörelsen, en religiös-nationalistisk rörelse med inslag av panafrikanism, socialism och nästan gammaltestamentliga drag, utvecklades rocksteadyn till den snabbare reggae, som är mer afrikanskt och traditionellt orienterad. Textmässigt är reggae oftast en blandning av visioner om ett återvändande till Afrika, revolutionär retorik och inslag av mysticism, där den moderna civilisationen ("Babylon") avfärdas. På 1980- och 90-talen fick rimantik och sex dock allt större utrymme.

Under 1970-talets senare år blev reggae mer påverkad av amerikansk soulmusik. Tempot blev snabbare och melodierna mer repetitativa. Stilen erövrade diskoteken och blev en integrerad del av västvärldens populärmusik. På 1970-talet och i början av 1980-talet fick artister som Peter Tosh, Bunny Wailer, Toots & The Maytals och framför allt den ständigt lika populäre Bob Marley en rad skivframgångar och turnerade flitigt i Europa och USA. På 1980-talet populariserades reggaemusiken ytterligare, bl a fick brittiska UB 40 stora framgångar med sin popreggae. Senare har reggaen utvecklats i olika riktningar. I slutet av 1980-talet uppstod ragga och blev populär i Europa och USA.

Reggae har inspirerat många vita artister, från Rolling Stones till The Clash. Genrens produktionsmetoder har dessutom haft stort inflytande på populärmusikens utveckling. Inhemska reggaeband finns numera i alla länder i Västeuropa och i USA.

BM03

.

.
Artister/Grupper: reggae
.
 
Jamaica
Jamaica
Elfenbenskusten
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Ellis, Alton
Jamaica
Jamaica
Jamaica
England
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Kamoze, Ini
Jamaica
Levy, Barrington
Jamaica
Jamaica
Guyana
Jamaica
Jamaica
The Melodians
Jamaica
Jamaica
USA
Jamaica
Jamaica
Jamaica
England
Jamaica
Prince Far I
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
England
Jamaica
Jamaica
Jamaica
England
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica

 

De viktigare underavdelningarna av reggae:

> Ragga
Charlie Chaplin
Brown, Dennis
Rebel, Tony/Silk, Garnett

> Ska
Toots & the Maytals
Skatalites

> Rock Steady
The Heptones
Dekker, Desmond

> Lovers Rock
Wilson, Delroy
McGregor, Freddie
Osbourne, Johnny

> Dub Poetry
Johnson, Linton Kwesi
Bovell, Dennis
Mutabaruka

> Dub
Wailing Souls
Lee "Scratch" Perry
Burning Spear

> Dancehall
Maxi Priest
Tiger
Half Pint

 


Källor: Bonniers musiklexikon 2003 ; AMG m.fl.