quiet storm


Artister/Grupper: Quiet storm
1975 gav Smokey Robinson ut en mjuk, känslofull solo-LP med romantisk soul med titeln A quiet storm. Albumet kom att ge namn åt en musikstil och ett radioformat som avsåg att skapa en liknande stämning. Quiet storm påverkades också av Marvin Gayes LP Let's get it on, orkestreringen hos Philly soul och Al Greens varsamma och mjuka inspelningar. I en mening var quiet storm r&b:s motsvarighet till soft rock och adult contemporary – även om den i första hand var avsedd för en svart publik, hade den samma nedtonade dynamik, lugna tempo och rytm och romantiska känslospel. Men där fanns även en urban sofistikation och själfullhet som gjorde att quiet storm omisskännligt var rotad i r&b. En del artister koncentrerade sig nästan uteslutande på stilen, men de flesta spelade även in låtar i uptempo vid sidan av de ballader som motsvarade kraven från detta radioformat. Quiet storm behöll sin popularitet från slutet av 70-talet till början av 90-talet, då mainstream r&b fick en starkare hip-hoppåverkan, och nästan inga nya artister ägnade sig åt quiet storm.

.

.
Artister/Grupper: quiet storm
.
USA
Atlantic Starr
USA
USA
USA
USA
USA
Champaign
USA
USA
USA
The Dramatics
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Holliday, Jennifer
USA
Hyman, Phyllis
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Lattisaw, Stacy
USA
LeVert
USA
The Manhattans
USA
Mills, Stephanie
USA
Trinidad
USA
USA
USA
England
USA
Tavares
USA
USA
Washington, Jr., Grover
USA
Williams, Deniece
USA
USAKällor: AMG m.fl.