modal music

.
Artister/Grupper: Modal music
Modal musik är inte så mycket en stil utan en spelstruktur. Tidigare hade soloimprovisationer baserats på ett styckes specifika tonart, d.v.s. dess tonala centrum. Modala improvisationer baserar sig i stället på skalor, men inte bara de typiska dur- och mollskalorna.

.

.
Artister/Grupper: Modal music
.
Argentina
Blanchard, Terence USA
USA
USA
USA
USA
USA
Hill, Andrew
USA
Komeda, Krzysztof Polen
USA
USA
Tyner, McCoy USAKällor: AMG m.fl.