cowpunk


Artister/Grupper: Cowpunk
Cowpunk var ett 1980-talsfenomen och en förelöpare till den alternativa country-rock som följde det följande årtiondet. Cowpunk sammanförde stämningen och stilen hos traditionell country med energin och attityden hos punk.

.

.
Artister/Grupper: cowpunk
.
USA
USA
Dash Rip Rock
USA
Goober & the Peas
USA
USA
USA
USA
USAKällor: AMG m.fl.