contemporary folk


Artister/Grupper: Contemporary folk
Contemporary folk hänsyftar på de singer/songwriters inom folk som kom efter Bob Dylan. Innan Dylan tolkade de flesta folk-artisterna klassiska folksånger eller skrev sånger som följde traditionen. Efter Dylan ändrades deras tillvägagångssätt. Dels öppnades musiken för influenser från rockens produktionsteknik och instrumentation, dels blev sångerna alltmer introspektiva, med fokus på det personliga istället för det sociala. Under 70-, 80- och 90-talen gled folksångare ofta över i popens mittfåra, men tenderade att stanna i sina kretsar, gav ut album på oberoende bolag och spelade på kaféer.

.

.
Artister/Grupper: contemporary folk
.
Baez, Joan USA
Black, Mary Irland
Bloom, Luka Irland
Bromberg, David USA
Bull, Sandy USA
Carthy, Eliza England
Case, Peter USA
Chapin, Harry USA
Chapman, Tracy USA
Cockburn, Bruce Kanada
Colvin, Shawn USA
Dement, Iris USA
Eberhardt, Cliff USA
Forbert, Steve USA
Goodman, Steve USA
Gorka, John USA
Gregson, Clive England
Griffith, Nanci USA
Guthrie, Arlo USA
Harding, John Wesley England
Hinojosa, Tish USA
Ian, Janis USA
John & Mary USA
Keen, Robert Earl USA
Kottke, Leo USA
Lavin, Christine USA
Lightfoot, Gordon Kanada
Manning, Roger USA
McGarrigle, Kate and Anna Kanada
Morrissey, Bill USA
Paxton, Tom USA
Peter, Paul & Mary USA
Phranc USA
Prine, John USA
Prior, Maddy England
Rice, Damien Irland
The Roches USA
Russell, Tom USA
Sainte-Marie, Buffy Kanada
Sebastian, John USA
Siebel, Paul USA
Tabor, June England
Thompson, Richard England
Tyson, Ian Kanada
Van Zandt, Townes USA
Vega, Suzanne USA
Wainwright III, Loudon USA
Wilcox, David Kanada
Williams, Lucinda USA
Williams, Victoria USA
Winchester, Jesse USA
Wolf, Kate USA



Källor: AMG m.fl.