british psychedelia


Artister/Grupper: British psychedelia
Även om den delade vissa likartade estetiska element och produktionsteknik skilde sig brittisk psykedelia på flera sätt från dess amerikanska motsvarighet. I allmänhet var brittisk psykedelia antingen mer vimsig eller konstnärligt experimentell än den amerikanska, plus att den tenderade att arbeta i popsångens struktur. Detta är emellertid inte en strikt regel. Hur många raka poplåtar Pink Floyd än släppte, så tog de ändå ut svängarna på konserterna dramatiskt och ledde sångerna till outforskat territorium vid varje framträdande. Men dessa allmänna kännetecken stämmer ändå oftast, särskilt när det gäller studioinspelningar.

.

.
Artister/Grupper: british psychedelia
.
USA
England
England
England
England
England
England
England
England
England
England
England
England
England
England
England
EnglandKällor: AMG m.fl.
MusikSök 1998-2017