arena rock


Artister/Grupper: Arena rock
Arena rock utvecklades under mitten av 1970-talet, då hard rock- och heavy metal-band började vinna popularitet. Musiken blev mer kommersiellt orienterad och radiovänlig, med snygga produktioner och lättsjungna refränger, både i de snabba rocklåtarna och i de svepande power-balladerna. De flesta av dessa band vann sin popularitet genom att bli flitigt spelade på FM-radion och genom ett konstant turnerande. Grupper som Journey, REO Speedwagon, Boston, Foreigner och Styx blev på det sättet några av de mest populära grupperna under mitten och slutet av 1970-talet.

.

.
Artister/Grupper: arena rock
.
Australien
Australien
Kanada
England
USA
USA
Box of Frogs
England
USA
Child, Desmond
USA
Damn Yankees
USA
England
Australien
Duke Jupiter
USA
England
Sverige
Fiona
USA
The Firm
England
USA
England
Holland
USA
GTR
England
USA
USA
Iris, Donnie
USA
USA
USA
USA
England
USA
USA
USA
Kay, John
Tyskland/Kanada
USA
England
Loverboy
Kanada
USA
USA
USA
USA
Montrose, Ronnie
USA
Night Ranger
USA
USA
Quarterflash
USA
USA
England
Shaw Blades
USA
Squier, Billy
USA
USA
Tall Stories
USA
The Tragically Hip
Kanada
USA
England
USA
USAKällor: AMG m.fl.