Innehåll
.


MusikSök A-Ö .– Inte allt, men instrument, länder, stilar, termer, verk o. operor.
Album – Skivor med låtlista etc.
Filmmusik .– Vem har gjort musiken till en viss film
Grupper .Rockgrupper, orkestrar, kvartetter etc.
Instrument .Läs om instruments historia, funktion, musik skriven för etc.
Internetlänkar .Ämnesvis uppdelade musiklänkar
Låtar/melodier .Vem har skrivit resp. sjungit en viss låt; index till notböcker
Länder/Folk

.Samlad info om ett lands/folks musik

Musikstilar .Acid, bhangra, bop, dub, merenge, rap, thrash etc etc.
Musiktermer mm. .Adagio, tolvton, Glyndebourne, libretto etc...
Noter / Texter .Register till låtar/visor i en rad ref.-antologier
Operaroller
Operor
Personer .Kompositörer, musiker, sångare etc.
Pressklipp .Index över Bibliotek Film & Musiks pressklipp om musik.
Spelningar .Under utveckling.
TV-signaturer
Verktitlar .Namngivna symfonier, sånger m.m. utom operor
Vinyl – Bibliotek Film & Musiks vinylsamling
2022-08-09
Album
259
Filmmusik
?
Grupper
1 953
Instrument
379
Låtar/melodier
?
Länder/Folk
91
Musikstilar
378
Musiktermer m.m.
1 309
Noter / Texter: böcker
71
Noter / Texter: titlar
4 542
Operor
226
Personer
3 415
Pressklipp
?
Spelningar
?
TV-signaturer
?
Verktitlar (utom operor)
478
Totalt
8 556

Länkar
  Total HTML Orphaned All links Ok Broken External
2021-05-08: 29 706 9 475 3 291 335 577 286 568 12 085 36 924
2021-05-20 29 751 9 484 3 756 330 685 282 607 11 428 36 650
2021-08-03 29 907 9 502 3 137 340 946 290 190 11 672 39 084
2021-09-04 29 996 9 511 2 784 348 899 296 760 11 856 40 283
2021-10-30 30 155 9 528 3 141 349 459 296 761 11 532 41 166
2021-11-20 30 147 9 496 3 078 345 446 293 033 11 873 40 540
2021-12-22 30 267 9 501 3 229 349 795 296 204 11 725 41 866
2022-01-17 30 304 9 509 2 939 349 222 295 836 10 929 42 457
2022-02-27 30 414 9 536 3 079 353 827 300 412 10 418 42 997
2022-05-21 30 599 9 562 3 572 351 834 299 347 9 706 42 781
2022-06-29 30 734 9 578 2 891 365 690 310 559 9 397 45 734
2022-07-27 30 789 9 597 3 150 360 483 306 458 9 159

44 866


.Förklaringar till de olika avdelningarna:

Filmmusik/TV
alfabetisk lista över filmer med uppgift om vem som gjort musiken till dem.

Grupper
medlemmar, historik, diskografi mm om olika musikgrupper. I första hand rock- och popgrupper, men även annat, såsom folkmusik, jazz och klassisk musik. Förutom den alfabetiska listan finns också en systematisk del där man kan söka efter land, stad, musikstil etc. Informationen är hämtad i första hand från Bonniers rocklexikon, men också från annan litteratur, internet och pressklipp.

Låtar
alfabetisk lista över låtar och melodier, med uppgift om vem som skrivit dem, vem som framfört dem och i vilka notböcker de ingår i.

Musikinstrument
alfabetisk lista över musikinstrument. Informationen i första hand tagen från Prismas Musiklexikon, bilder från webben.

Musikstilar
alfabetisk lista över olika musikstilar och dess underavdelningar. Informationen i första hand tagen från All Music Guide (internet), men också från andra källor.

Musiktermer m.m.
alfabetisk lista över olika musiktermer, men också annan matnyttig musikinformation som inte passar in under någon av de övriga huvudrubrikerna. Här kan man läsa om allt ifrån can-can och sonater till partitur och La Scala.

Personer
alfabetiskt register över musiker, dirigenter, tonsättare etc. Dessutom systematisk avdelning där personer listas efter land, instrument mm. Informationen är i första hand hämtad från Bonniers rocklexikon, Bonniers musiklexikon, Vem är vem i klassisk musik, Prismas musiklexikon, Sohlmans musiklexikon och Wikipedia.

Pressklipp
alfabetiskt index över
Bibliotek Film & Musiks pressklippssamling över musik. Klippen finns tillgängliga i bibliotekets magasin som kopior i pärmar. 2000 är ett "nedtrappningsår": klipphanteringen är kraftigt förenklad, i stället för att kopieras och sättas i pärmar, sorteras klippen omonterade efter begynnelsebokstav i kuvert som förvaras i musikdisken.
Från år 2001 upphörde klippsamlandet, eftersom de tidningar vi klippte artiklar från finns tillgängliga i fulltext via internet.

Verktitlar
alfabetisk lista över namngivna verk, i första hand klassisk musik. Direkthänvisningar till Läsesalongens skivsamling finns i vissa fall. Informationen är i första hand tagen från Bengt Göranssons klassiska fuskkatalog Prismas musiklexikon och Vem är vem i klassisk musik.