wood block


[ºo´dd] (eng.) träblock, litet träblock försett med en längsgående slits på vardera sidan, den ena slitsen är belägen något högre än den andra. När man slår på wood-block med en klubba får man därmed, beroende på vilken sida som anslås, ett lägre eller ett högre xylofonliknande ljud. Jfr även tempelblock.
MO85

Se även slitstrumma..
Länkar: wood block
Länkar redigerade 2017-07-19
.
wood block i engelska Wikipedia wood block på Youtube                Källa: Musikordboken 1985