vocoder


(från engelskans voice encoder) är en ljudprocessor som fångar upp karaktären hos en ljudsignal för att påverka en annan ljudsignal. Tekniken bakom vocodern användes först i ett försök att syntetisera röster. Praktiskt fungerar vocodern genom att den kombinerar två signaler, en instrumentsignal (carrier) och en annan signal som vanligen är en röstinspelning (source). Resultatet blir att rösten har samma ljud och ton som instrumentsignalen.
Wikipedia


.
Länkar: vocoder
Länkar redigerade 2017-08-26
.
vocoder i engelska Wikipedia vocoder i svenska Wikipedia vocoder på Youtube                Källa: Wikipedia