virveltrumma / liten trumma


(eng. side drum) använd i symfoni-, militär- och dansorkestrar, formad som en cylinder vars båda öppningar är överspända med ett skinn. Det övre skinnet anslås med två träpinnar (trumstockar), det undre är försett med två snarrsträngar, som ger en knattrande ton (eng. snare drum; på sv. numera oftast kallad virveltrumma, mk:s anm.); de kan borttas, om en tonsättare så föreskriver.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975