vina


indisk långhalsad luta, ett av de äldsta indiska instrumenten; förekom redan på 600-talet f.Kr. Vinan är till formen tämligen lik sin avkomling sitar. Vinan som har en mjukare ton spelas med plektrum eller med fingrarna. Den har sju metallsträngar, av vilka endast fyra är spelsträngar, de övriga tre bordunsträngar. Greppbrädet är försett med 24 fasta band av metall. Liksom många sitarer har vinan två kalebasser, av vilka den övre endast tjänar som stöd åt spelaren.
MO85


Engelska: veena.


.
Länkar: vina
Länkar redigerade 2017-07-22
.
veena i engelska Wikipedia vina i svenska Wikipedia veena på Youtube                Källa: Musikordboken 1985