vielle


(fra.), betecknade under medeltiden fiol i allmänhet, särskilt fiddla, men övergick därefter på vevliran (vielle à roue, se lira 1).
MO85

(fr.; eng. hurdy-gurdy, ty. Drehleier, sv. "bondlira") ett ålderdomligt instrument, där en vev driver ett hjul som ligger mot strängarna, vilka förkortas med en klaviaturliknande uppsättning "nycklar". Var ytterst populärt på 1700-talet; Haydn och andra skrev för instrumentet, som också imiteras i ackompanjemanget i Schuberts sång Der Leiermann i sångcykeln Die Winterreise. Den i svensk folkmusik musicerande förekommande nyckelharpan är en vielle som spelas med stråke i stället för vevhjulet.
PM75


.
Länkar: vielle
Länkar redigerade 2017-07-22
.
vielle i engelska Wikipedia vevlira i svenska Wikipedia vielle à roue på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985