vallhorn


gammalt herdeinstrument förfärdigat av ko- eller gethorn, stundom försett med grepphål. Även näverluren kallas ibland vallhorn.
PM75


Olika slags djurhorn (ko-, ox-, bockhorn) har använtas som primitiva blåsinstrument i svenskt fäbodliv för signaler, vallåtar m.m. Se vidare kohorn; jfr lur 2.
MO85


I Wikipedia används som synonym till vallhorn blåshorn.

Engelska: swedish cowhorn..
Länkar: vallhorn
Länkar redigerade 2016-02-15
.
kohorn i engelska Wikipedia blåshorn i svenska Wikipedia vallhorn på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985 ; Wikipedia