unitorgel


En orgeltyp som sparar utrymme genom att olika register "lånar" pipor från varandra. Så kan t.ex. ett 8-fots- och ett 4-fotsregister ha gemensamma pipor för det avsnitt där deras omfång täcker varandra i stället för att ha egna fullständiga piprader som i en "vanlig" orgel. Biograforglar är ofta byggda efter detta system. Unitorgeln är vanlig i USA; i Europa förekommer en mindre typ, kallad multiplexorgel.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975