tvättbräde


Ursprungligen ett verktyg som fick musikalisk användning hos amerikanska slavar (jfr jug knocking). Slavarnas tvättbräde var tillverkat av ett antal bamburör som placerades i rad intill varandra och som sedan ströks med en pinne. Senare började man använda ett riktigt tvättbräde av korrugerad zinkplåt. Tvättbrädet utgjorde en karaktäristisk del av rytmsektionen i New Orleans-orkestern, men har senare dykt upp vid olika perioder i skiffle-, jazz- och popgrupper. Spelas med metall- eller trästav, med plektrum, med fingerborg eller med bara fingrarna.

I konstmusiken har tvättbräde någon gång kommit till användning i Stravinskijs Le sacre du printemps (som ersättning för güiro).
Kroumata

Engelska: washboard, franska: planche à laver, italienska: tavola da lavare..
Länkar: tvättbräde
Länkar redigerade 2021-05-16
.
washboard i engelska Wikipedia washboard på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985