tvärband / greppband


de band som är fastsatta tvärs över greppbrädan på t.ex. gitarren, lutan etc. (men inte violinen). Spelaren trycker ner fingrarna mot tvärbanden för att förkorta längden på den vibrerande strängen.
PM75

Engelska: fret..
Länkar: tvärband / greppband
Länkar redigerade 2017-07-20
.
fret i engelska Wikipedia greppband i svenska Wikipedia                Källa: Prismas musiklexikon 1975