timbal, timbales


timbal
1) Spansk term för puka.

2) Latinamerikansk timbal som har sitt ursprung i Karibiska öarna har troligen fått sitt namn i skämtsam betydelse efter det spanska timbal. De tidigaste instrumenten som bestod av ler-, mässing- eller kopparkittlar var avsedda som köksredskap och kallades Paila (sp = stor kittel, kastrull). Över öppningen spändes ett getskinn, kitteln kunde också delvis vara fylld med vatten. Skinnet anslogs med benknotor från djur eller med knotiga trädrötter. Denna urtyp och dess användning – särskilt i den afrokubanska musiken – utvecklade så småningom den latinamerikanska timbalen.

De moderna timbalerna spelas parvis (förekommer även tre stycken) och består av två intill varandra sammankopplade trummor i olika tonhöjd. I likhet med bongos är den högst stämda trumman oftast placerad till vänster om spelaren. Skinnen är mycket hårt spända och anslås med timbalstockar.

I latinamerikansk musik har timbalerna en lika viktig uppgift som trumset i jazz- och dansorkestern.
Kroumata

Se Tito Puente m.fl..
Länkar: timbales
Länkar redigerade 2021-03-04
.
timbales i Libris timbales i Stockholms stadsbiblioteks bestånd timbales i engelska Wikipedia timbales i svenska Wikipedia timbales på Youtube                Källor: Kroumata, Svensk skolmusik AB 1985