teorb/theorb


theorb
en på 1600- och 1700-talen vanlig form av luta i större format och något avvikande byggnad; några fritt klingande bassträngar löper utanför greppbrädet.

PM75

teorb
theorbe
, ital. tiorba, en basluta (arciliuto) av relativt stort format med förlängd hals och dubbel skruvhållare; vid den övre är fästade ett antal "lösa"
bassträngar som går vid sidan av gripbrädan. Teorben var mycket vanlig under 1500-1700-talen, inte minst som generalbas-instrument. En variant var chitarrone med ännu längre hals och djupare stämning. Jfr. luta.
MO85

Kallas på engelska theorbo..
Länkar: teorb/theorb
Länkar redigerade 2017-07-18
.
http://www.tiorba.eu/timeline.html
theorbo i engelska Wikipedia teorb i svenska Wikipedia theorbo på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985