tanbur


(tambur, tunbur), asiatisk långhalsad luta med liten, oval klangkropp av trä och långsmal hals med greppband i vilken stämskruvarna är direkt insatta. Tanbur, vars vanligen 2-4 strängar knäpps med plektrum, förekommer i olika former över ett område från Balkan till Egypten och Indien. Från tanbur emanerar flera lutinstrument såsom den italienska colascione, den grekiska bouzouki, den persiska setar m.fl.
MO85


.
Länkar: tanbur
Länkar redigerade 2017-04-15
.
http://legacy.spa.aalto.fi/research/tanbur/
tanbur i engelska Wikipedia                Källa: Musikordboken 1985