stråkharpa


tallharpa, primitivt nordiskt stråkinstrument från medeltiden, besläktad med crwth och rotta, ännu på 1800-talet kvarlevande bland Estlands svenskar. Stråkharpan, som haft stor utbredning, är intressant ur instrumenthistorisk synpunkt, bl.a. eftersom dess olika typer illustrerar övergången från lyra till stråkinstrument med gripbräde.
MO85

Finska: Jouhikko.
Länkar: stråkharpa
Länkar redigerade 2015-12-27
.
stråkharpa i engelska Wikipedia stråkharpa i svenska Wikipedia Stråkharpa på Youtube                Källa: Musikordboken 1985