steel guitar


[stil-gita´r] (eng.), även hawaiigitarr eller slide-guitar [slajd], en något omändrad spansk gitarr, spelad som en liggande cittra. Tonträffningen sker med hjälp av ett metallstycke som trycks mot strängarna och förskjuts uppåt eller nedåt greppbrädet. Härvid uppkommer de för "hawaiimusik" så karakteristiska glissandi. Speltekniken uppkom på Hawaii i slutet av 1800-talet. Steel-guitar infördes med turnerande hawaiiensembler till Amerika och Europa omkring 1920. I USA togs den upp till kommersiell tillverkning och försågs med ljudförstärkande vibrerande metallplattor. Den elektrifierades i mitten av 1930-talet och förändrade senare formen till en långsmal triangelformad "planka". I denna form kan den ha ett eller flera greppbräden med varierande strängantal och stämningar. Moderna modeller har målade lägesmarkeringar i stället för band. Monterad på en ställning med pedalmekanism som är kopplad till ett rörligt capotasto kallas den pedalgitarr (eng. pedal steel-guitar).
MO85


.
Länkar: steel guitar
Länkar redigerade 2017-07-15
.
http://www.hsga.org/
steel guitar i engelska Wikipedia xxx i svenska Wikipedia steel guitar på Youtube                Källa: Musikordboken 1985