spjutfiddla, spjutluta


stränginstrument där halsen genomskjuter korpus och bildar en stackel på andra sidan. Till spjutfiddlorna hör bl.a. rebab.
MO85Källa: Musikordboken 1985