spinett


1 vingformat klaverinstrument av cembalotyp, men mindre och med endast en manual – vanligt på 1600-1700-talen och återupplivat på 1900-talet för utförandet av äldre musik; se virginal.

2 Ett något inadekvat namn för ett piano med vågrätt på tvären liggande strängar; se taffel.

PM75

liten enmanualig cembalo med strängarna i 45° vinkel till klaviaturen eller mindre, i stort sett detsamma som virginal. Förr uppskattad som prydnadsinstrument.
MO85

Engelska: spinet..
Länkar: spinett
Länkar redigerade 2017-07-15
.
spinet i engelska Wikipedia spinett i svenska Wikipedia spinet på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985