spilåpipa


låtpipa, folkligt blåsinstrument av blockflöjtstyp, främst använt i Dalarna. En spilåpipa kan vara 24-40 cm lång och ha 6-8 tonhål. Vanligen är det ett hemmagjort instrument för förströelse. Liknande instrument finns, med olika namn i olika dialekter, över hela Nord- och Mellansverige.
BM03


.
Länkar: spilåpipa
Länkar redigerade 2021-09-14
.
spilåpipa i engelska Wikipedia spilåpipa i svenska Wikipedia spilåpipa på Youtube                Källa: Bonniers musiklexikon 2003