spikharka / spikharmonika


spikharpa
instrument från 1700-talet med spikar av varierande storlek, som stryks med en violinstråke.

PM75

spikharmonika, spikharpa
ett på 1700-talet uppfunnet instrument med i en halvcirkel sittande spikar eller metalltrådsbågar av olika längd och tjocklek, vilka ströks med en stråke. Instrumentet hade en viss utbredning även i Sverige. MO85
Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985