sousafon


tuba-instrument (se tuba 1.) byggt i spiralform som omsluter den spelandes kropp och slutar med ett stort klockstycke, vänt framåt. Det användes i J. P. Sousas militärkapell; fortfarande i bruk i amerikanska blåsorkestrar.
PM75

Engelska: sousaphone..
Länkar: sousafon
Länkar redigerade 2017-07-20
.
http://brassmusician.com/sousaphone-history-by-ian-church-sousaphone-ologist/
sousaphone i engelska Wikipedia sousafon i svenska Wikipedia sousaphone på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985