slitstrumma


idiofontrumma (av självklingande material, utan trummskinn) förekommande världen över i olika former. Gemensamt för dessa är att instrumentets ena sida är tunnare än den andra för att två olika tonhöjder skall erhållas. En vanlig typ är en urholkad stock av varierande längd med en längsgående slits. Slitstrumman används som rytminstrument vid kultiska ceremonier eller som signaltrumma. En asiatisk variant är Mokugyo-träfisken (se muy-yü). I västerländska orkestrar har den fått användning i modernare verk och upptagits i skilda former som teponaztli, wood-block och tempelblock.
MO85

Engelska: slit drum..
Länkar: slitstrumma
Länkar redigerade 2017-07-18
.
http://music.africamuseum.be/instruments/english/congo%20drc/bakpekpe.html
slit drum i engelska Wikipedia slit drum på Youtube                Källa: Musikordboken 1985