skalmeja


äldre träblåsinstrument, föregångare till oboen och klarinetten.
PM75


fra. chalumeau, eng. shawm, av lat. calamus, rotting, "rör"; ett äldre, primitivt träblåsinstrument med dubbelt eller mera sällan enkelt rörblad och gäll klang, föregångare till respektive oboe och klarinett. Den förra typen är i princip detsamma som antikens aulos.
MO85.
Länkar: skalmeja
Länkar redigerade 2017-07-02
.
http://musik-instrument.se/skalmeja/
shawm i engelska Wikipedia skalmeja i svenska Wikipedia shawm på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985