shamisen alt. samisen


japanskt tresträngat lutinstrument. Resonanslådan bildas av att skinn spänts på över- och undersidan av kroppen. Strängarna knäpps med ett stort plektron, som samtidigt slår an strängen och det spända skinnet, vilket ger ett trumartat ljud. Shamisen används i många olika musikformer, bl.a. kabukiorkestern.
BM03


japanskt traditionellt instrument, tresträngad långhalsad luta. Till skillnad från shakuhachin, som associeras med högstämd andlighet och meditation, används shamisen ofta för att uttrycka utgjutelser av känslor och drama. Av det skälet betraktas det som ett utmärkt instrument för teater, uttryckande starkt dramatiska sitiuationer i dockteatern bunraku på ett lämpligt sätt. Den används även i en anna teaterform, kabuki, och ibland som ackompanjemang till folksånger. Under mer intima förhållanden ackompanjerar shamisen också korta, stämningsmättade sånger kallade kouta (ordagrant: "kort sång").
- - -
Shamisenens kropp är gjord av en trälåda ungefär kvadratisk i formen, på båda sidor täckt med skinn eller plast. Ett långt stycke trä, som utgör den bandlösa halsen, är instucken i lådan. Stämskruvar i toppen av halsen håller fast strängarna, var och en i olika tjocklek. I vissa typer av musik används ett stort plektrum. I kouta använder man emellertid ofta fingrarna eller dess naglar för att plocka strängarna, vilket skapar ett lättare, mindre perkussivt ljud.

Det ganska ovanliga ljudet hos shamisenen visar på vikten av ostämda ljud i japansk musik. Det finns ett speciellt surrande ljud som kallas sawari (ordagrant: "beröra"), som lagts till avsiktligt då instrumentet gjordes. Den lägsta strängen vilar inte på ett övre stall utan resonerar mot en speciell grop som gjorts nära halsens övre slut. Strängen sätter igång ett ljud, till vilket de övriga strängarna kan bidra med "sympatiska vibrationer". - - -
Surrande byggs också avsiktligt in i många afrikanska instrument.

WoM96.
Länkar: shamisen
Länkar redigerade 2017-07-01
.
shamisen i engelska Wikipedia shamisen i svenska Wikipedia shamisen på Youtube                Källor: Bonniers musiklexikon 2003 ; Worlds of Music 1996