sarangi


Betraktas som ett av de äldsta och mest svårspelade stränginstrumenten. Sarangi har sitt ursprung i norra Indien. Namnet härleds från saurangi, vilket betyder "med hundra färger". Det finns upp till sextio varianter av instrumentet. Det mest avancerade utgörs av ett urholkat stycke trä, resonanshålet är täckt av ett stycke skinn, har tre melodisträngar, vanligen tarmsträngar), en bordunsträng och inte mindre än 36 resonanssträngar av stål, vilka alla måste stämmas för den raga som ska spelas. Eftersom instrumentet är så svårspelat har det använts allt mindre, men mästare såsom Pandit Ram Narayan, Ustad Sultan Khan och Pandit Ramesh Misra har återvitaliserat instrumentets status.
http://www.musicalnirvana.com.
Länkar: sarangi
Länkar redigerade 2017-06-26
.
http://sarangi.net/
sarangi i engelska Wikipedia sarangi i svenska Wikipedia sarangi på Youtube                Källor: http://www.musicalnirvana.com