sanza


Afrikanskt musikinstrument bestående av ett antal tungor av metall, bambu eller rotting. Tungorna är spända över ett stall i resonanslådan som kan vara av trä eller metall, ibland en kalebass och till och med en sardinburk. Lamellernas längd är avgörande för tonhöjden och kan genom förskjutning lätt stämmas. Instrumentet hålls med båda händerna och lamellerna knäpps med tummarna, ibland även med pekfingrarna. Den svenske forskaren B. Söderberg menar att tungorna ursprungligen endast gjordes av bambu eller rotting. Förekommer i många storlekar från ca 5x10 cm till upp mot 1x1 m. Tungornas antal varierar.

Santos kallar det ambira 1586 och Bonanni ger det namnet marimba de cafri 1722, en term som stått förebild för 1900-talsnamnet kafferpiano. Ett annat europeiskt namn är afrikansk spikfiol. En modern fabrikstillverkad version har 17 tungor och kallas Kalimba, och ytterligare en latinamerikansk typ kallad Marimbula har två oktavers tonomfång.
- - -
- - -

Kroumata

Alternativ stavning: sansa.

Se vidare mbira, se även kalimba..
Länkar: sanza
Länkar redigerade 2022-07-10
.
sanza i Libris sanza i Stockholms stadsbiblioteks bestånd sanza på Youtube                Källa: Kroumata