santur


(santi'r), hackbräde med trapetsform, klassiskt instrument i traditionell iransk konstmusik. Santuren har 18 fyrköriga metallsträngar som löper över två rader flyttbara stall. Varannan sträng kan anslås på båda sidor om stallet, därvid uppdelad i proportionerna 1/3 och 2/3, varannan sträng är bassträng. Totalt finns 27 toner och tre tonlägen, sinsemellan på oktavavstånd (omfång e¹-f4). Santur används solistiskt, i ensemble eller till sång. Den iranska santuren har diatonisk stämning och spelas i traditionell teknik med två lätta trähammare (numera dock ofta filtklädda). Även i traditionell irakisk konstmusik finns santur, här med 23 strängkor över tre rader stall. andra varianter finns i Turkiet, Grekland (santouri), Kaukasus, Tibet, Indien och Kina.
MO85

Stränginstrument..
Länkar: santur
Länkar redigerade 2017-06-26
.
santur i engelska Wikipedia santur i svenska Wikipedia santur på Youtube                Källor: Musikordboken 1985 ; Wikipedia