samisk trumma


Den samiska trumman kallades "trolltrumma" av missionerande präster som hade för avsikt att utrota samernas förkristna tro och bruket av trumman. Men epitetet är fel. Det är mer korrekt att säga spåtrumma eller ceremonitrumma. Trumman hade två funktioner. För nåjden var den ett instrument som hjälpte honom eller henne att försätta sig i trance. Under trancen kunde nåjden färdas till andra världar, till gudarnas värld eller till andra platser hen önskade besöka. För att trumman skulle bli mer kraftfull kunde olika slags amuletter och kraftföremål fästas vid trumman.

Trumman kunde också vara ett instrument med vars hjälp man tydde framtiden. På dess skinn hade man ritat den värld man levde i. Trummans skinn var en bild över kosmos. - - - De vanligaste motiven på trumman var gudarna, renen, jakt- och bytesdjur, visten och boplatser. På nyare trummor fanns även motiv av modernare slag: kyrkor och hästar förekommer på en del trummor. På trummans skinn lades en visare som kunde vara gjord av horn eller mässing. Då man trummade på skinnet färdades visaren över skinnet och genom dess färd kunde man uttyda framtiden.

Mesdadels var det nåjden som använde trumman. Förutom att färdas i tid och rum kunde trumman även användas till att bota sjukdomar eller att ta reda på vad som skulle komma att ske. - - -

För de missionärer som verkade bland samerna ansågs trumman och nöjden vara det största hotet mot omvändandet av samerna. Lagar skrevs som förbjöd nåjdens och alla andra samers dyrkan av vad som kallades avgudar. Bruk av trumma belades med straff. - - -
www.samer.se/


Lapptrumma
- - -
En lapptrumma är en ramtrumma men i egentlig mening inte någon trumma då den inte används att frambringa ljud med. Lapptrumman är av aleträ, men inte vilken al som helst. Alla grenar uppifrån och ned skal vara böjda mot solen från höger till vänster. Av virket från ett sådant träd utskärs en i stammens form oval ring som sedan täckes med ett renskinn. Figurerna på skinnet målades med den rödaktiga saven från alens bark.
Olika föremål läggs på skinnet, t.ex. en liten ring, en träbit. Skinnet eller ramen anslås lätt varvid föremålet förflyttas och tolkningen sker i förhållande till dess placering i eller vid figurerna.
Noid- eller seiidtrumma (även stavat sejd) är andra namn för lapptrumman. Det finska namnet är noitakannus eller kannus. Ett i Sachs´ Reallexikon förekommande namn är Godbas. - - -
KR85


.
Länkar: samisk trumma
Länkar redigerade 2016-01-01
.
samisk trumma i engelska Wikipedia samisk trumma i svenska Wikipedia                Källor: www.samer.se ; Kroumata 1985