såg (musikalisk såg)


Vanlig handsåg kan även förekomma som musikinstrument. Den fasthålles med knäna och bringas att vibrera med stråke eller slag med trumpinne. Tonhöjden regleras genom att bladet spännes mer eller mindre med vänster hand; det oundvikliga glissandot mellan tonerna är en något tröttande effekt. Såg, vars ton ej är olik kvinnorösten, har använts som amatörinstrument och undantagsvis i symfonisk musik (Atterbergs Sången).
MO85

Som musikinstrument har sågen stora likheter med flexatonen. Tonen frambringas genom anslag eller anstrykning på en böjlig ståltunga. En vanlig så kallad fogsvans ca 80 cm lång är lämplig, men speciella sågar utan tänder tillverkas bl.a. i Sandviken.

Såghandtaget kläms mellan knäna och genom att klingan böjs i olika lägen erhålles skilda klanghöjder. En kontrabas- eller violoncell-stråke som är väl hartsad brukar användas. Sågen kan också anslås med t.ex. mjukfiltklubba eller träsked. Notation sker i diskantklav. Instrumentet fordrar specialövning och kunniga sågspelare är sällsynta. Som ersättning har prövats t.ex. glissandon med metallstav över gitarrens strängar ävensom ondes martenot, mixturtrautonium, stålflexaton, jazzflöjt. Dynamiken är begränsad. I större orkester är sågen hörbar endast vid svag instrumentation.

På Bahamas förekommer såg skrapad med kniv. Se tambu. Leos Janacek har i Aus einem Totenhaus (1930) illustrerat hur fångarna arbetar med sågning genom att använda verktyget till det ursprungligen avsedda ändamålet. Här brukar man som ersättning använda reco-reco skrapad med metallstav.

Engelska = Musical saw - Franska = Scie, Scie musicale, Lame musicale - Italienska = Sega, Sega cantante, Sega ad arco - Spanska = Serrucho musical - Portugisiska = Serra mùsico - Tyska = Säge, Singende Säge, Spielsäge - Danska = Musikalisk sav, Musiksav - Norska = Sag, Musikalisk sag - Finska = Saha, Sahasoitin - Tjeckiska = Pila, Kanadská pila.
Kroumata.
Länkar: såg
Länkar redigerade 2017-05-25
.
http://www.sawlady.com/
musical saw i engelska Wikipedia musikalisk såg i svenska Wikipedia musical saw på Youtube                Källor: Musikordboken 1985 ; Kroumata 1985