resonanssträngar


(eng. sympathetic strings) eller alikvotsträngar, medljudande strängar hos vissa instrument, framför allt stråkinstrument. Resonanssträngarna anslås eller anstryks inte direkt – de är i allmänhet placerade under stallet eller motsvarande – utan sätts i medsvängning och ger instrumentet en specifik klangfärg. Resonanssträngar (jfr bordun 1) förekommer, utom på ett flertal folkliga instrument (såsom den svenska nyckelharpan, bulgarisk gadulka, norsk hardingfele, indisk sarinda), bl.a. på baryton, viola d'amore och indisk sitar.
SM79Källa: Sohlmans musiklexikon 1979