psalterium


gammalt stränginstrument med resonansbotten bakom strängarna, knäpptes ungefär som en harpa.
PM75


[salt-], gammal benämning för ålderdomliga, lyrformade knäppinstrument (crwth, rotta m.fl.).
MO85

Engelska: Psaltery.


.
Länkar: psalterium
Länkar redigerade 2016-04-02
.
Psalterium i engelska Wikipedia Psalterium i svenska Wikipedia Psalterium på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985