plektron, plektrum


liten platta av trä, horn, metall, plast eller annat material, som används för att knäppa strängarna på en luta, mandolin, banjo, gitarr etc; taggen i cembalon, som har en liknande funktion, är också ett slags plektron.
PM75

plektron (grek.), även plektrum (från lat.), eller plekter, litet tunt stycke sköldpadd, elfenben eller annat material, varmed strängarna knäpps hos mandolin, gitarr, banjo och några andra dylika stränginstrument, ursprungligen även hos den antika grekiska kitharan.
MO85

Engelska: plectrum; kallas ofta pick..
Länkar: plektron, plektrum
Länkar redigerade 2017-05-01
.
plectrum i engelska Wikipedia plektrum i svenska Wikipedia plectrum på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985